top of page
juli-654.jpg

Policy

I Fiskå Maskin jobber vi målrettet og systematisk med våre prestasjoner. Risiko og muligheter skal identifiseres i alle ledd, og dette vil alltid lede oss et steg videre i riktig retning.

 

Et godt arbeidsmiljø bidrar til trivsel og styrker tilhørighetsfølelsen. Høyt nærvær og lavt sykefravær, samt motiverte ansatte fører til stadig økt effektivitet og kontinuerlig forbedring av utførelse. Vi ser verdien av flere kvinner, både i bransjen og i egen virksomheten, og etterstreber økt kjønnsbalanse.  

 

Fiskå Maskin identifiseres med en bærekraftig drift og har en miljøprofil som samsvarer med våre kunders og myndigheters krav.

 

Utvikling av god HMS-kultur er et lederansvar, og vi legger til rette for at alle medarbeidere kan medvirke i utviklingen av en HMS-kultur som bla. bidrar til at vi oppnår våre HMS-mål.

ISO 

 

Vi er sertifisert innen standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.  

Aktsomhetsrapport

IMG_1296.JPG

Gi oss en tilbakemelding

Hvordan opplevde du oss?

Vil du anbefale oss til vennene dine?

Takk for innsendingen din!

bottom of page