Vi tilbyr

Vi tilbyr

Gravearbeid


Vi utfører alle typer gravearbeid.

Vår maskinpark spenner over en rekke gravemaskiner av ulik størrelse, med ulikt tilbehør som tilpasses hvert oppdrag.


Vi samarbeider også med andre entrepenører i området, i tillegg til at vi kjøper inn nytt utstyr til eget bruk etter behov.

Transport


Det meste kan flyttes på ved hjelp av lastebil med henger, traktor med henger eller hjullaster.


Vi transporterer hovedsaklig masse relatert til vår gravevirksomhet, men ta gjerne kontakt dersom du trenger å få levert masse, eller har noe annet som skal flyttes på.Sprenging


Med egne skytebaser i firmaet er vi svært fleksible i våre grave- og transportoppdrag.


Vi samarbeider med utbyggingsfirma og kan være med på prosjekter fra start til slutt.


Vi har også ansatte med bakgrunn fra landbruk, i tillegg til kjennskap til lokal geografi og lokale grunnforhold.