Massebestilling

For å bestille masser;

ta kontakt med vår transportformann:


Dag Ragnar Tjelmeland

tlf: 46817040

Vi selger følgende masser:Fra eget uttak:
Solla jord

Steinstøv 0-4

Singel 4-16

Singel 16-32

Bærelag 0-32

Pukk 0-120 og 20-120
SprengsteinVi kan også levere alle type masser fra våre leverandører.

- Forsand Sandkompani

- Norstone Årdal

- Norsk Stein Tau

- NCC Helle

- Ryfylke Stein


Spør om pris på transport av massene!